مرکز خرید شوک آنتالیا

 

 

مرکز خرید شوک آنتالیا مانند فروشگاه تانساش آنتالیا و مرکز خرید میگروس آنتالیا دارای اجناسی با قیمت مناسب هستند.در این فروشگاه محصولات از تنوع زیادی برخوردار بوده است و فروشگاه شوک زیر مجموعه فروشگاه میگروس است.مرکز خرید شوک از 52 شعبه تشکیل شده است.شما می توانید محصولات مناسب و ارزان را از این فروشگاه تهیه کنید. سایر فروشگاه های زنجیره ای که مانند شوک عمل می کنند می توان به BIM ،  101A و 1E1 اشاره کرد.گردشگران تور آنتالیا می توانند بهترین خرید را در این مرکز داشته باشند.