رزرو رستوران سریسرفین دینینگ آنتالیا

رستوران سریسرفین دینینگ آنتالیامناسب برای ملاقاتهای رمانتیک ، قرارهای کاری و سرگرمی بوده و به همراه چشم اندازی از بار و مناظر بیرون رستوران ، ساعات خوشی را برای شما فراهم مینماید. در این رستوران میتوانید ناهار ، شام و دثر میل نمائید. منوی رستوران شامل خوراک های بین المللی است .مسافران تور آنتالیابا آمدن به این رستوران لحظات خوبی را تجربه خواهند کرد .

 

-سریسرفین-دینینگ-آنتالیا.jpg

 2رستوران-سریسرفین-دینینگ-آنتالیا.jpg