کافه های آنتالیا

رزرو کافه کرنر آنتالیا 

رزرو کافه مدو آنتالیا

رزرو کافه تانت رزا آنتالیا 

رزرو کافه دم لیک آنتالیا

 رزرو کافه بیگ شفز آنتالیا

رزرو کافه اردرلانژ آنتالیا

رزرو کافه باد مالتی آنتالیا

رزرو کافه وانیلا آنتالیا