گشت روزانه آنتالیا ترکیه

گشت روزانه آنتالیا ترکیه

 

چه چیزی می تواند مهیج تر از مشاهده چشم انداز های رویایی، کوههای سر به فلک کشیده، دریاو گیاهان با رنگ های باشکوه باشد.

در اطراف آنتالیا مکان های گرشگری و تفریحی بسیاری وجود دارد، که ما این نقاط دیدنی را برای سفرهای یک روزه شما مسافران تور آنتالیا را همیاری می کنیم. آبشار دودن در 14 کیلومتری شمال شرقی قرار دارد و در نوع خود بسیار بی نظیر است و شما گردشگران تور آنتالیا می توانید در پشت آبشار قدم بزنید.

در طول راه ساحل لارا در 10 کیلومتری شرق آبشار دودن قرار دارد که مستقیم وارد دریا می شود. آبشار کورسونلو و دریاچه نیلوفر در ۱۸ کیلومتری آنتالیا، کناره ماسه ای لارا در ۱۲کیلومتری شرق واقع شده است ولی ساحل کنیالتی در غرب آنتالیا قرار دارد نزدیکتر است. این مکان های تفریحی زیبایی طبیعت در آن خودنمایی می کند.

 در تقسیم شرقی کوه کان در ۳۰ کیلومتری آنتالیا، غار کارایین قرار دارد که مربوط به دوران پالئو لیتیک (۵۰ هزار سنه قبل از زادروز ) می شود این ناحیه قدیمی ترین محیط‌ ترکیه است. غار حائز یک در ورودی دارد که با ابتدا روز صریح میشود و از سه اتاق متصل به هم عبور میکند. موزه کوچکی در بخش ورودی بقایای غار وجود دارد، که بیشتر مکشوف های گوناگون این غار در دیرینکده های ترکیه قرار دارند. پارک دوزلر کامی ۲۰ کیلومتری شمال آنتالیا، نوع ای از آهو و بز کوهی نیز محافظت می کنند.