رزرو هتل پاپیلون بلویل کلاب آنتالیا 

رزرو هتل آنابلا دیاموند آنتالیا

رزرو هتل ریکسوس داون تاون آنتالیا

رزرو هتل پاپیلون زیگما کلاب آنتالیا