موزه آتاتورک در آنتالیا

یکی دیگر از موزه هایی که در آنتالیا قرار دارد موزه آتاتورک می باشد. این موزه مکان نگهداری از وسایل و ابزاری است که در زمانهای گذشته مورد استفاده بنیان گزار جمهوری ترکیه آتاتورک قرار می گرفته به نمایش گذاشته شده است.

این موزه خانه ای است که آتاتورک در سفر ششم خود در مارس سال 1930 یک هفته در آن اقامت داشت. در سال 1980 به عنوان موزه آتاتورک گشایش یافت . خانه 2 طبقه می باشد. در طبقه پایین تر، حمام و آشپزخانه و اتاقها می باشد. آتاتورک در طبقه دوم خانه که اتاقی بالکن دار است  استراحت می کرده است . اگر به مکانهای تاریخی علاقه مند می باشید پیش نهاد من این است حتما با تور آنتالیا همراه شوید.

 

_آتاتورک_در_آنتالیا.jpg