منطقه کالکان آنتالیا

کالکان یک شهر تفریحگاه ساحلی عجیب و جالب در خارج از منطقه آبی آنتالیاست. قبل از جمهوری ترکیه تاسیس شد،کالکان کالاماکی نامیده می شد. کالکان دارای یک بازار باز شلوغ است. به طور معمول شهر مدیترانه ای با خانه های چوبی خود را با نمای خلیج و کوچه های تنگ و دیوارهای سفیدوفقط در سواحل رنگ دریا سبز روشن است و کف دریا  که عمیقت تر است به رنگ زمرد سبز تیره است.فعالیت های اصلی در کالکان غذاخوری و خرید در داخل و اطراف این روستاست.بسیاری از رستوران ها ارائه غذاهای متنوعی از گوشت کبابی به سبک ترکیه یا ماهی را به مسافران تور آنتالیا ارائه می دهند.