مسجد تکلی مهمت پاشا آنتالیا

مسجد تکلی مهمت پاشا آنتالیا بنایی تاریخی به جای باقیمانده از قرن هجدهم میلادی است و به عنوان یادگاری از دوره عثمانی باره بازدید گردشگران تور آنتالیا قرار می گیرد . مسجد تکلی مهمت پاشا که از جاذبه های توریسم آنتالیا به آمار می آید در ناحیه کالکاپیسی واقع شده و از زمان ساخت الی به حال چندین بار مورد بازسازی قرار گرفته است. این مسجد همانند مساجد استانبول کبیر نیست ولی مفتوح هم به سبب قدمت ، سبک معماری و کاشی کاری های زیبایش از نامی ترین مساجد آنتالیا است و هر ساله گردشگران بسیاری از آن بازدید می کنند .

مسجد تکلی مهمت پاشا که از جاذبه های توریسم آنتالیا است در کنار برج ساعت واقع شده و با گنبد های قشنگ و مناره بلندش تظاهر می کند . این مسجد احتمالا اولین بنایی است که توجه گردشگر هایی که برای تماشای برج ساعت و کالجی آمده اند را به خویش جلب می کند . این بنای مذهبی و تاریخی که توسط تکلی محمت پاشا ساخته شده می تواند در محیطی فوق العاده آرامش دسته و دنج گردشگران تور آنتالیا را با عقاید و تفکرات اهالی  این دیار آشنا سازد .

این عبادتگاه که از ابنیه باقی مانده از سده هجدهم و دوره عثمانی است از عقیده معماری تابع سبک ترکی عثمانی می باشد به عبارت دیگر حائز گنبدهای حقیر و بزرگ و یک گلدسته ی سر به فلک کشیده است . پروا داشته باشید که سخیف ترکی عثمانی سبکی که غالبا در معماری مساجد ترکی به چشم می خورد . گنبد اصلی مسجد Tekeli Mehmet Pasha با سه گنبد سایر احاطه شده که هر یک در سمت شرق ، غرب و جنوب قرار دارند و سه گنبد هم در تقسیم شمالی مسجد قرار دارد .

مسجد تکلی مهمت پاشا آنتالیا