مرکز آبی تفریحی آکوالند آنتالیا

مجموعه تفریحی آکوالند از زیباترین مراکز آبی تفریحی آنتالیا می باشد و در ناحیه ساحلی کنیا آلتی واقع شده است . دراین مکان شما می توانید با استفاده  از بازیهای آبی وسرسره های مختلف روزی آرامش بخش و هیجان انگیزی را سپری می نمایید . دراواسط روز میتوانید برنامه های شاد و زنده آکوالند را تماشا کنید که شامل موزیک و مسابقه های جالب می باشد و شما می توانید  از شرکت کنندهای این برنامه باشید .

قابل توجه است در صورت تمایل می توانید در ساعتهای تعیین شده به نمایش برنامه دلفینها در محوطه ای مجزا بنشینید  . این تور آنتالیا را برای تمام گروه سنی  پیشنهاد میکنیم.