غار بلدیبی آنتالیا

غار بلدیبی 25 متر است.ارتفاع از سطح دریا به شکل یک پناهگاه است.این غار توسط تخریبب های طبیعی آسیب دیده است این غار دارای لایه هایی هستند که با زور و خشونت طبیعت مانند باد و باران فرسوده شده اند.این غار در 40 کیلومتری بزرگراه ساحلی بین آنتالیا – کمر است درست بعد از تونل کمداگ در محل روستای اوبا است.غار بلدیبی به سمت باستان شناسی است که به طور مداوم برای گردشگران داخلی و خارجی تور آنتالیا باز است. در مجموع 6 لایه حاوی فرهنگ کاملا میانسنگی تعیین شد. . در میان تصاویر این غار که با آهن طبیعی و رنگ اکسید منگنز ساخته شده بودند صحنه های شکار یکی از چهره های الهه مادر که یک دایره را به چهار بخش با نقطه تقسیم شده را به تصویر می کشد.این ارقام از بز کوهی و آمار و ارقام از انسان (یا شعبده باز) با شکل یک صلیب تلطیف است.