شهر فاسلیس آنتالیا

شهر فاسلیس آنتالیا در 58 کیلومتری و 14 کیلومتری شهر کمر قرار دارد و فاصله این شهر تا شهر قدیمی الیمپوس 18 کیلومتر فاصله وجود دارد. این شهر توسط سه خلیج احاطه شده است و در حال حاضر تحت نظارت پارک ملی آنتالیا می باشد و بین ساحل کمر و ساحل الیمپوس قرار گرفته است. شاحل فاسلیس  بسیار زیبا است. در این ساحل گردشگران تور آنتالیا صبح با قایق به شهر قدیمی میروند و زمانی را برای شنا کردن اختصاص می دهند.دو هزار سال پیش در زمان رومی ها، شهر فاسلیس جزو یکی از مراکز تولید و صادرات روغن گل رز و عطر بوده است، همچنین تکه های چوب و الوار نیز صادر شد. امروزه سه خلیج و قناتهای موجود در شهر  درختان کاج و گل های معطر همگی حاکی از رونق زندگی و تجارت در گذشته است. برای دیدن این شهر باید از کنار بندرگاه عبور کنید و سپس سپس از جلوی یک عمارت قدیمی که به گفته محققان بسیار سخت ساخته شده است عبور خواهید کرد، این عمارت یک حمام رومی قدیمی است، سپس از کنار آگورا عبور خواهید کرد و یک آمفی تئاتر کوچک که پله‌های آن همگی از چوب ساخته شده است را خواهید دید. گردشگران تور آنتالیا می توانند از این شهر قدیمی بازدید کنند.