سواحل غربی آنتالیا ترکیه

سواحل غربی آنتالیا ترکیه

سواحل غربی آنتالیا ترکیه: ساحل نور

کمر، فاسلیس، الیمپوس، فینیک، آری کاندا، کاله، ککوا، کاس، کالکان، پاتارا کینیک این مناطق شگفت انگیز و آرام یکتا از فضا های بی نظیر برای گذراندن تعطیلات محسوب می شود.شما مسافران تور آنتالیا می توانید از این مکان ها نهایت لذت را ببرید.خلیج های کوچک و کبیر ویژگی ها خاص خویش را دارند که درست پشت کناره کوههای بیریج قرار گرفته اند.از کنار کونیالی تا شبه جزیره زیبا و باستانی لیسیان را شکل بخشیده است.تاریخچه این ناحیه به نئولیتیک برمیگردد.