سواحل شرقی آنتالیا ترکیه

سواحل شرقی آنتالیا ترکیه

سواحل شرقی آنتالیا: ساحل ماسه های طلایی

در آنتالیا زیبا ترین سواحل در قسمت شرق آنتالیا قرار دارد.امکانات خاص برای گردشگران تور آنتالیا در این سواحل و مناطق تاریخی مکان انتخاب فعالیت های مختلفی را در طول روز فراهم کرده است. این سواحل عبارتند از : برگ، بلک، آسپندوس، پارک ملی کوبرولو کانیون، آلتینکایا( سلگ)، ماناوگات، سیده، آلاراهان، آلانیا.