تعطیلات رسمی آنتالیا ترکیه

تعطیلات رسمی آنتالیا ترکیه

  • 1 ژانویه برابر است با سال نو
  • 23 آوریل مصادف با روز حاکمیت ملی و روز کودکان و سالگرد تاسیس شورای بزرگ ملی ترکیه
  • 1 می برابر است با روز کار و همبستگی که به  روز کارگر هم معروف است. این روز برای مدت ۴۰ سال تعطیل رسمی نبود و در سال ۲۰۰۹ به عنوان تعطیل رسمی اعلام شد. مسافران تور آنتالیا باید مراقب بشید که گرفتار تجمع های این روز نشوند.
  • 19 می روز بزرگداشت آتاتورک و ورزش و جوانان، ورود آتاتورک به سامسون و آغاز جنگ استقلال
  • 30 آگوست مصادف با روز پیروزی جشن پایان جنگ استقلال ترکیه با نیروهای
  • 29 اکتبر برابر است با روز جمهوری یا سالگرد اعلام جمهوری ترکیه
  • ۲۹ اکتبر مصادف است با پایان رسمی فصل گردشگری است و معمولا جشن هایی در میدان های شهر ها برگزار می شود.
  • 10 نوامبر ساعت ۹:۰۵ برابر است با  زمانی که آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه در کاخ دلما باغچه در سال ۱۹۳۸ درگذشت. در این ساعت در تمام کشور صدای مردم به گوش می رسد اما ادارات دولتی در این روز تعطیل نیستند. اگر در خیابان باشید مشاهده می کنید که بعد از شلیک گلوله ای همه ی مردم و حتی ماشین ها می ایستند و برای مدتی سکوت می کنند.