اطلا عات ضروری آنتالیا ترکیه

اطلا عات ضروری آنتالیا ترکیه

آنتالیا ترکیه دارای دو ساحل معروف توریستی است که استفاده از آن برای عموم آزاد می باشد.

  • کناره لارا که در قسمت شرقی آنتالیا قرار دارد یک کناره شنی می باشد. اما کنار کنیالتی که در قسمت غرب آنتالیا پیمان دارد ساحلی سنگی است. درهتلهای موجود درمرکز آنتالیا نقاط ویژه شنا صخره ای می باشد.
  • اگر شما گردشگران تور آنتالیا در فصل تابستان به آنتالیا سفر می کنید، برای حفاظت از پوست به هنگام شنا حتما از کرم های ضد آفتاب استفاده کنید.
  •  در درازا ماندن خود در هتل موظف به رعایت قوانین آن از قبیل ساعت صرف صبحانه، شام، عدم آوردن آشامیدنی و خوراکی از خارج به درون هتل هستید.