آنتالیا ترکیه

 

شهر آنتالیا برای اولین بار مورد توجه گردشگران با کشف بقایا غار قرار گرفت، یکی از قدیمی ترین اقامت گاه های بشر در جهان است.این شهر دور و نزدیک آب و هوای مطلوب و گیاهانی فراوان و زندگی حیوانات است.آنتالیا در جنوب غربی آناتولی بعنوان خلیج پام فیلیا در دوران باستان شناخته شده است.حتی اگر آنتالیا بسیار دیرتر از سایر شهرستان ها در خلیج مانند جانبی، آسپندوس، پرگه و پاسه لیس تاسیس شد.در گذشته آنتالیا یکی از شهرهای برجسته بود که رها شد ولی امروزه یکی از شهرها در منطقه مدیترانه که رونق یافته است. با محیط زیست طبیعی خود، جاذبه های تاریخی و امکانات در سطح جهانی آنتالیا تبدیل شده است.

درباره آنتالیا ترکیه

در باره آنتالیا شهر خلیج آنتالیا، واقع در جنوب غربی آناتولی، در روز های قدیم به عنوان خلیج پام فیلیا شناخته شده بود. رشته کوه خلیج به صورت موازی با یکدیگر در امتداد ساحل و دریا در قسمت شمال قرار دارد.